Да се научат основите в теорията и практиката по ветроходство.