Ще можете да управлявате самостоятелно ветроходна лодка.