Издаване на сертификат за завършен начален курс по ветроходство.