Мерки за безопасност във връзка с Covid-19 и правила за работа с клиенти в епидемиологична обстановка

 • Препоръчваме носенето на маски до качването Ви на борда на яхтата, с цел Вашата безопасност и тази на екипа ни
 • Всеки посетител е необходимо да използва дезинфектант преди качването си на борда /осигурен на място от нас/
 • Необходимо е спазването на дистанция от 2 метра на борда на яхтата
 • В случай, че имате близък с грипоподобни симптоми или самите Вие не се чувствате добре, или сте пътували в чужбина, Ви молим да не записвате час
 • В случай, че сте записали час и проявите симптоми в последствие, молим да отмените часа си

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Разходките с яхта и обученията по ветроходство се състоят при наличието на минимум 4 човека
 • Ако нямате направена индивидуална резервация за двама, има вероятност да бъдат настанени при вас други хора
 • За вашия комфорт и хигиена, всички по яхтите се качват боси. При желание да сте обути, може да си носите обувки с чиста и немаркираща подметка. Предвидете и подходящо облекло според времето. При всякакви колебания относно метеорологичната обстановка – можете да ни звъните на нас, защото времето на яз. Искър е много различно от това в София или Самоков.
 • Разходки и обучения с яхта се извършват след предварително направен инструктаж за безопасност на място
 • При направена резервация от ваша страна и желание за уточняване на детайли, които не сте описали в полето за коментар, можете да използвате писмен контакт по имейл на contact@sailwithme.bg
 • Лични данни:Ние, „СЕЙЛ УИТ МИ БГ“ ЕООД, сме администратор на Вашите лични данни. Личните Ви данни са данните, предоставени от Вас и включват данни за Вашата самоличност (напр. имена, пол, възраст), данни за контакт (напр. имейл, телефон, физически адрес). Ние ще обработим предоставените от Вас лични данни по ваше изрично съгласие на основание чл. 6, ал. 1, буква а) и / или на основание чл. 49, ал. 1, буква в) от Регламент 679/2016. Ние ще съхраняваме Вашите лични данни, докато не оттеглите Вашето съгласие. Ние използваме обработващи личните данни, но гарантираме, че личните ви данни се обработват с високо ниво на сигурност. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Можете да се свържете с нас по всяко време и да поискате достъп, коригиране, преносимост на данни или изтриване на вашите лични данни, както и ограничаване на обработката на личните Ви данни или да възразите срещу нейната обработка. Обработката на Вашата информация преди оттеглянето на вашето съгласие остава законосъобразна.
 • При направена резервация и отмяна 48 часа преди деня и часа Сейл Уит Ми БГ ЕООД си запазва правото да изиска 50 процента от сумата за резервираната яхта

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ                                

 1. Заявилите в сайта за предоставена услуга от фирмата задължително правят отметка в сайта, че потребителят се е запознал с всички условия за безопасност при провеждане на мероприятието или услугата която предоставя фирмата.
 2. Отметката важи за всички в групата, при положение че един човек регистрира участие за няколко човека или група с ръководител регистрира участие за услуга.
 3. При направената регистрация от един човек за група или няколко човека, както и от един човек ръководител за група, същият е отговорник, който декларира, че е запознал всички хора които ще участват в предлаганата услуга с реда и условията и инструкциите за безопасност при извършване на съответната услуга, която се предлага от фирмата.
 4. След първоначалната регистрация и заявения брой лица, ръководителят или отговорникът, който е регистрирал лицата в сайта, се задължава при промяна в броя на лицата незабавно да уведоми фирмата писмено чрез имейл.
 5. Отговорникът подава декларация, в която изрично заявява, че всички хора, които са заявени в резервацията, при промяна на хората, както и за всички  дошли на място за предоставяне на услугата, са съгласни  доброволно да си предоставят личните данни при резервацията, при промяната или дошлите на място участници и изразяват съгласие за ползване на лични данни от организатора, ръководителят и фирмата. Съгласието да бъде изготвено в декларация преди провеждане на мероприятието и при отиване на уречената среща да има готови декларации които да се предоставят на фирмата, или отговорника който ще предостави услугата.
 6. Всички участници следва да са запознати, че е задължително ползването на спасителни жилетки, които ще им бъдат предоставени на място, а ако някой от тях не желае да ползва спасителна жилетка или не иска да ползва такава, фирмата не носи отговорност при евентуално случило се нежелателно произшествие.
 7. Всички участници следва да са запознати, че скачането зад борда и плуването в язовира е изключително опасно и строго забранено, а ако някой прояви такава небрежност, фирмата не носи отговорност за последиците от тези действия на участниците.
 8. При наличие на деца които са придружени от възрастен или родител, съответно при спазване на всички инструкции за безопасност, следва да се следят действията на децата от възрастния или родителя, придружаващ детето или децата.  При безразсъдни действия от страна възрастния / родителя както и на децата, след като е проведен инструктаж за безопасност и са раздадени спасителните жилетки, фирмата не носи отговорност при  последици от тези действия. Възрастните или родителят поема изцяло пълната отговорност за  тяхната безопасност и действия, докато са на борда.
 9. Застраховката за екстремни спортове е по желание и за сметка на потребителят на услугата.
 10. На яхтата всеки трябва да бъде бос или с чисти обувки, с които да се е преобуе след качването на борда.
 11. Фирмата си запазва правото да променя предоставената услуга при настъпила промяна на метеорологичните условия и не носи отговорност при наличие на форсмажорни условия/ промяна на метеорологичните условия, които не позволяват да бъде извършена заявената услуга/.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ВЪЗРАСТНИ

 1. При качване на борда за предоставената услуга, фирмата предоставя спасителна жилетка, ако лицето не я постави, фирмата не носи отговорност при настъпили нежелателни последици.
 2. Къпането в язовира е забранено и ако някой реши да се къпе, фирмата не носи отговорност за тези действия на лицето.
 3. При деца на борда или отговорника на групата, или родителят носи отговорност за техните действия, фирмата не носи отговорност при действия, които са в разрез с инструкциите за безопасност.
 4. При евентуално наличие на храна и алкохолни напитки на борда, които са качени от лицата от групата или от хората участващи в услугата, фирмата не носи отговорност за ефекта от консумацията им както и от породилите се неадекватни действия от страна на лицата.
 5. Фирмата предоставя услугата на всички лица, които се качват на борда, същите следва да бъдат с подходящо облекло, съобразено с метеорологичните условия, със специални обувки или без обувки в зависимост от инструкциите за безопасност на инструктора или представителя на фирмата, както и да се носи слънцезащитен крем и шапка, като всички следва да се съобразяват, че   на борда няма тоалетна и следва да се има предвид това обстоятелство.
 6. Всички лица, които са на борда трябва да стоят спокойни и седнали, без да извършват опасни движения, докато са на лодката. При ползване на слънцезащитни продукти, следва да се има предвид, че е възможно по-лесно да се подхлъзнат при невнимание от тяхна страна, за което фирмата не носи отговорност за техните безразсъдни действия.
 7. При наличие на някакви неясноти по всички въпроси, да се обръщат към инструктора, който ще им разясни как точно да реагират във всяка отделна ситуация.
 8. Преди започване на услугата се провежда задължителен инструктаж от инструктора, който разяснява какво трябва да правят хората. Да се пазят от такелажа и всички опасни съоръжения на яхтата.
 9. При наличие на някакви здравословни проблеми, бременност или други неразположения всички хора, трябва да заявят това обстоятелство задължително на инструктора.
 10. Транспортирането на лицата става с моторница до ветроходната лодка от обособеното за тръгване място.

                                 

    ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА НА ДЕЦА

                        

При предоставена услуга от фирмата на деца следва да се има предвид следното:

 1. Родителят, който желае детето му да участва в това мероприятие, следва да декларира, че детето му няма здравословни проблеми като астма, алергия, хипер активност, паник атаки както и епилепсия и пр. Ако са налице такива особености следва де се прецени дали детето може да участва само в мероприятието. Ако родителят вземе това решение – да уведоми фирмата за неговото здравословно състояние, какви лекарства приема или какво лечение се провежда със съответните медикамент и при наличие на някакъв симптом как следва да реагира инструктора – фирмата не отговаря за настъпили вредни последици от съответните здравословни последици.
 2. Родителят трябва да е инструктирал детето, че при предоставена такава услуга, следва то да бъде задължително със спасителна жилетка, както и следва да бъде наясно, че при нежелание от страна на детето, фирмата не носи отговорност при настъпване на вредни последици.
 3. Родителите декларират, че са съгласни децата да ползват организиран транспорт от точка А – Стадион Васил Левски до точка Б – Ветроходна база язовир Искър, какъвто ще им бъде осигурен от фирмата.
 4. Родителят декларира, че е задължен и е запознал детето си с инструкциите за безопасност.
 5. Родителят декларира, че е запознал детето си с изричното указание, че е длъжно безпрекословно да слуша инструктора и да изпълнява стриктно неговите инструкции през целия период от взимането на детето от точка А до връщането на детето до точка Б.
 6. Родителят декларира, че при неспазване на правилата за безопасност описани в инструкцията за безопасност на деца, от детето  му/ или децата им, откъдето може да настъпят форсмажорни обстоятелства, или негативни ситуации, фирмата не носи отговорност.
 7. Родителите заявяват, че са запознати изцяло с подробните инструкции за безопасност, както и че същите са разяснени и на децата (какво трябва да правят децата на брега, на лодката, в моторницата, както и че следва да слушат изцяло всички инструкции, които им се дават от инструктора, който ги придружава).

 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА

 

 1. Спасителната жилетка е задължителна и следва да се облече;
 2. Децата слушат инструктора и задължително и безпрекословно изпълняват инструкциите му;
 3. Влизането във водата от децата, без поставени спасителни жилетки и без инструктор, е забранено;
 4. Возенето в моторницата се извършва при определени правила за това, които следва стриктно да се спазват;
 5. Карането на лодките се извършва от определени лица при определени правила за това, които следва стриктно да се спазват;
 6. Всички действия на брега, които се извършват от децата следва да са разрешени от инструктора. Без негово разрешение децата не могат да извършват на своя глава различни действия, с които могат да засегнат както своето здраве или живот така и по отношение на другите деца;
 7. При разногласия между децата и извършване на побой между тях, както и налагането на тормоз между тях, те са длъжни незабавно да уведомят инструктора;
 8. Децата трябва да знаят, че това е обучителен лагер и трябва да се спазват определени правила, и не може да играят така както искат, и свободно да решават какви действия да извършват;
 9. Децата следва да спазват всички правила относно оборудването, инвентара и престоя на лодките;
 10. Родителите трябва да осигурят на децата, които следва да носят съответно: ядене и необходимите дрехи, както и съответен слънцезащитен крем и шапки;
 11. Децата следва да спазват всички правила в базата, да се пази инвентара в стаите за почивка от 9.00 – 18.00 часа, както и трябва да са наясно родителите, че при повреждане или унищожаване на инвентара, следва същите да заплатят сумите, които фирмата ще им предоставят както за поправка, така и за закупуването на нов инвентар;
 12. Родителите следва да знаят, че при закъснение както и при по-ранно тръгване от базата, същите следва да поемат ангажимента, както при закъснение сутрин за срещата при засилен трафик, при ненавременно изпълнение на задълженията им по оправяне на лодките, фирмата си запазва правото на закъснение
 13. До 24 /двадесет и четири /часа преди заминаването родителят е длъжен да информира инструктора, че детето му ще отсъства от мероприятието, за да не се налага фирмата да изчаква детето, което не се е явило, което от своя страна ще доведе до други неуредици и изпълнение на всички задачи за деня. При несвоевременно уведомяване от страна на родител, че детето му няма да присъства за деня, ще бъде нарушен графика на изпълнение на задачите за деня от фирмата, за което същата няма да носи отговорност. Същото се отнася и до заявяването на участие в обучението за съответния ден – необходимо е да се заяви участие за деня поне 24 часа преди това

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 ДОЛУПОДПИСАНИЯТ/ТА:…………………………………………………………………………………………………………………………….

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 • Като отговорник на групата, направил резервация през сайта на фирма Сейл Уит Ми БГ за всички участници в мероприятието, съм длъжен да ги запозная предварително с условията за ползване на услугата, условията за безопасност, както и че следва да се използват личните данни, предоставени доброволно от потребителите.
 • Като отговорник на групата съм длъжен преди предоставяне на услугата от фирма Сейл Уит Ми БГ да предоставя на място съответната декларация, подписана и оформена, като предоставя и данни за съответната бройка на хората, участващи в мероприятието.

Провеждане на мероприятието от ___ до___ часа             Дата:     _______

Подпис на декларатора: ___________                                Място:    _______