Централен софийски яхт клуб Академик – (ЦСЯК Академик) е основан и регистриран в София през 1957г, а от 2000г е регистриран по ЗЮЛНЦ и в настоящият момент има членове от всички възрастови групи и разполага яхти от класовете Оптимист, Кадет, “420”, “470”, Лазер, ОК-Динги, Иксилон, Зефир и Венус. Сред основните цели на клуба е да осъществява учебно-тренировъчна и състезателна дейности за своите членове с приоритетно обръщане на внимание на децата и подрастващите и популяризирането на ветроходството в София.

Освен учебно-тренировъчната и състезателна дейности, ЦСЯК Академик организира курсове за обучение по ветроходство за желаещите от столичните училища и ВУЗ, български и чужди граждани и които не са клубни членове.

ЦСЯК Академик ежегодно организира традиционни вътрешни и международни регати по ветроходство, които са включени в календара на Българската и Международната федерации по ветроходство. Най-старата регата “София” се провежда повече от 45 години.

Осъществява и трансгранично сътрудничество по линията на Евробалканската ветроходна асоциация, като активно провежда съвместни прояви с клубове от Сърбия, Македония, Румъния и Гърция.

Клубът провежда дейността си в ЦВС (бивша градска ветроходна база) на яз. Искър- Щ. гнездо.

Васил Александров

Инструктор

Бивш шампион и медалист по ветроходство у нас в класовете „Оптимист“ , „Лазер“ и „470“;

Никола Александров

Треньор

Майстор на спорта, 19 пъти шампион на страната по ветроходство. Старши треньор на националните отбори по ветроходство в годините: 1978/1988; 1993/2004 г.; 2009/2013;